SALICRU EMi3

SALICRU EMi3

EMi3 серията на SALICRU са предназначени за" трудните "товари - с изразен реактивен характер, с пикове с висока интензивност (например: двигатели), и т.н., които освен това са силно чувствителни към колебания в захранващото напрежение. В тези случаи, напрежението трябва да бъде стабилизирано чрез използване на достатъчно силни устройства, подходящи за  претоварване на капацитет и които могат да се справят с тези натоварвания, без да е необходимо увеличаване на мощността.  Серията на стабилизатори на напрежението на SALICRU EMi са базирани на постоянно адаптиращи се  само-трансформатори в мощности от 2 до 30 KVA в монофазна структура и от 6 до 500 KVA в трифазна. (по-високи мощности по поръчка).

- Чудесна стабилност, недопускане на претоварване до 1000% от номинална.
- Стабилност на изходното напрежение по-добро от 1% (регулируемо) срещу статични и динамични промени.
- Контрол и тестване на всички параметри, без електро-механични елементи.
- В трифазни устройства, общa регулация или независимoст на фаза, предпазващи от дисбаланс.
- Регулация на входа ± 15%, стандарт (други по поръчка).
- Волтметър на изхода, стандарт.
- Волтметър превключвател в трифазните устройства, стандарт.
- Висока скорост.
- Ефективност> 95%, по-малки експлоатационни разходи.
- Висока надеждност (дълго MTBF).
- Нулево изкривяване.
- Широка гама от мощности.
- Трифазни конфигурации в звезда или триъгълник.
- Безшумна работа.

Няма добавени продукти в тази категория.