Спестяване в осветлението

Спестяване в осветлението

Стабилизаторът на осветителния поток  на SALICRU ILUEST e проектиран преди повече от 15 години и е пионер в постигането на прецизно регулиране на газоразрядни лампи и на значителни икономии на енергия и при обслужването. Днес ILUEST + използва най-новите технологии, за да се постигне по-добро управление, регулиране и спестяване при модерни градски инсталации за външно осветление.

Стабилизаторите на осветителния поток са инсталирани в панела в началото на осветителната линия, което означава, че трябва да бъдат направени минимални изменения на съществуващите инсталации, за да се постигне ефективно стабилизиране на напрежението, както и икономия на енергия до 40%. Освен това, како се стабилизира напрежението достигащо до лампите, те издържат до края на полезния си живот, което намалява разходите, свързани с поддръжката им. ILUEST + позволява нивото на осветлението да се адаптира към нуждите по всяко време, чрез интелигентно регулиране на параметри като интензитет, включване и изключване.

Предимства:

- Икономия на енергия

- Икономически спестявания

- Лесен монтаж

- Лесно управление

Приложения:

- Външни осветителни тела - улици, мостове, паркинги, гари.

- Вътрешни осветителни тела гари, летища, тунели, търговски центрове, складове

Филтрирано търсене