ДОСТАВКА

“Еврогруп-33” ЕООД извършва доставката на заявената за покупка стока с помощта на:

– Куриерски фирми: Основно Лео Експрес, също така и Спиди, Еконт Експрес и др. – за страната, с изключение на гр. Пловдив;

– Търговски обекти на “Еврогруп-33” ЕООД – за територията на гр. Пловдив.

– Доставка до клиент с транспорт на фирмата – за територията на гр. Пловдив.

Срокът за доставка на поръчаната онлайн стока е до пет работни дни от датата на получаване на потвърждението за поръчка. Търговецът запазва правото си да удължи този срок с до седем дни, без предварително да уведомява потребителя. При необходимост от удължаване на срока с повече от седем дни, “Еврогруп-33” ЕООД следва да получи допълнително потвърждение от страна на Потребителя посредством един от предоставените методи за контакт. В случай, че Клиентът не осигури на Търговеца необходимата информация, поръчката бива автоматично отменена.

Доставката на стоката е съобразена с общите условия на куриерските фирми. Разходите по доставката на стока се поемат изцяло от Клиента, с изключение на случаите, в които стоката се получава от търговски обект на “Еврогруп-33” ЕООД.

Стоката се предава на Клиента или на посочено от него трето лице, след заплащане на дължимата сума.

Клиентът или посоченото от него лице следва да прегледа обстойно стоката в момента на нейната доставка. При получаване на стоката, Потребителят или упълномощеното лице е длъжен/о да подпише придружаващите я документи.

Потребителят и/или упълномощеното лице имат право да откажат да подпишат придружаващите документи и да получат заявената стока при едно от следните условия:

– Констатиране на видими външни дефекти, получени в резултат на транспортирането на стоката. В този случай, Потребителят или посоченото от него трето лице следва да попълни и подпише протокол за щетите в присъствието на Доставчика.

– Разминаване между цената, която Клиентът следва да заплати и дължимата съгласно чл. 4

– Неспазване на срока за доставка, упоменат в настоящите Общи условия.

Явно несъответствие между поръчаната и доставената стока, което би могло да се установи при обикновен преглед.

В случай на несъответствие между поръчаната и доставената стока, което e нямало как да бъде установено в момента на доставка, Потребителят би могъл да поиска замяна на доставената му стока с поръчаната от него в рамките на 24 часа от получаване на стоката. При невъзможност за замяна, “Еврогруп-33” ЕООД се задължава да възстанови на Клиента цената, която е заплатил за съответната стока. След изтичане на срока от 24 часа, всякакви последващи претенции на Потребителя за доставената му стока се считат за неоснователни и поради тази причина – не следва да бъдат удовлетворявани.

“Еврогруп-33” ЕООД не носи отговорност при забавяне на доставката в резултат на независещи от него обстоятелства, в т.ч. природни бедствия, забавяне по вина на Доставчика, подадена грешна контактна информация от страна на Потребителя и др. Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната онлайн стока в случаите, когато Клиентът и/или упълномощеното лице не бъдат намерени на оказания адрес и/или не бъде осигурен достъп до този адрес в срока за изпълнение на доставката. В случай, че Клиентът желае да получи стоката след изтичане на срока за доставка, през който не е бил намерен на посочения адрес, то той следва да поеме и всички разходи по първоначалната доставка. При тези обстоятелства започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждение на повторната поръчка.

Изпратете ни e-mail
Свържете се нас като попълните формата за контакт

  Избери полета за показване. Другите ще бъдат скрити
  • Image
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  Кликни отстрани за скриване
  Сравни